Fenomenální úspěch našich žáků

Klavírní trio, ve kterém spojili své umění žáci naší školy (Egor Biriucov – klavír a Daniel Matejča – housle) s violoncellistkou Klárou Gabryšovou ze ZUŠ Frýdlantská, nás ve dnech 5. až 8. prosince 2019 reprezentovalo v italském Terstu na 14. ročníku soutěže Ars Nova International Music Competition – the Paolo Spincich Prize of Trieste. Naši mladí instrumentalisté nejen zvítězili ve své kategorii (Komorní hudba, do 18 let), ale stali se absolutními vítězi soutěže se ziskem 97 bodů ze 100. Samozřejmostí a milou povinností byla účast na koncertu vítězů v Teatro  Silvio Pellico a překvapením nabídka koncertního turné po Itálii.

Velké poděkování patří i jejich pedagogům – panu Maximu Birjucovi, paní Věře Kolafové, paní Olesie Voličkové a panu prof. Ivanu Štrausovi.

Více informací na: https://www.arsnovatrieste.it/it/84-concorso/207-13-ars-nova-international-music-competition-trieste-premio-paolo-spincich.html

Rád bych na tomto místě upozornil na skutečnost, že tohoto významného a skvělého (ale nikoli ojedinělého) úspěchu dosáhli naši žáci a pedagogové na škole v nevyhovujících podmínkách a nabízí se otázka, zda by se zřizovatel neměl nad touto skutečností vážně zamyslet. Naše soubory se dlouhodobě podílejí na kulturním životě Liberce (stačí se podívat na plán akcí letošního prosince) a významně Liberec reprezentují – ovšem např. slibovaná přístavba, která by do značné míry neutěšené podmínky zlepšila je stále … pouze slibovaná. Napadá mne, zda již nenastal čas na tyto skutečnosti upozornit důrazněji?

Jan Prchal, za ZŠ a ZUŠ