Exkurze 2. A

V úterý 28. 1. třída 2. A přijala pozvání od paní Bímové a vydala se do Jablonce na exkurzi na Střední školu řemesel a služeb.
Po uvítání a seznámení se se studijními obory střední školy, mohla začít praktická část. Na tu byli druháčci vybaveni kuchařskou čepicí a zástěrou. Dětí se ujali studenti 3. ročníku oboru kuchař-číšník. Rozdělili si je do několika skupinek. Každá skupina (tým) měla za úkol vytvořit obloženou mísu ve tvaru zvířátka. Děti pracovaly podle barevné obrázkové předlohy. Použít mohly různé druhy ovoce, zeleniny a sýrů.Výsledná díla byla k nerozeznání od zadaných motivů. Na závěr si malí umělci pochutnali na vlastnoručně vyrobené zdravé svačince, která jim byla odměnou za dobře odvedenou práci.
Exkurzi jsme zakončili v korálkové dílně, kde si děti mohly, opět pod vedením studentů, navléknout několik náramků a odnesly si tak z návštěvy krásný dárek.
Tímto ještě jednou moc děkujeme paní Bímové za pěkné a velmi zajímavé dopoledne.

Jana Škaloudová