Seznam kroužků ŠD:

Keramika – Ivana Kyseláková

Výtvarný kroužek – Jana Horáková

Vaření – Jana Klabíková

Kineziologie – Jana Klabíková

Taneční kroužek – Adéla Merunková