Usnesením rady města č.317 2018 byl schválen 20.3.2018 návrh rozpočtu 2018

ŠVP – Harmonická škola pro základní vzdělávání s rvhv

ŠVP – Minimální výstupy

ŠVP – Očekávané výstupy

ŠVP – Dodatek k ŠVP

ŠVP – Harmonická škola pr základní vzdělávání

volební řád pro volby do školských rad

Výroční zpráva 2016_17

Výroční zpráva 2016V

Výročné zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytvání informací 2017

Zřizovací listina

Organizační řád

Školní preventivní program

pravidla hodnoceni

školní řád

Postup pro hodnoceni chování

Soubor zvonění