Základní škola Liberec, Jabloňová

 

Základní škola a základní umělecká škola Jabloňová je školou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tento projekt byl uveden v život 1. září 1989 a velmi úspěšně funguje dodnes. V roce 1992 byla při škole zřízena Základní umělecká škola. Tento model – spojení a ZUŠ do jednoho subjektu – byl prvním v České republice a našel řadu následovníků, neboť se ukázal jako perspektivní a maximálně efektivní.
Naše základní umělecká škola patří k významným institucím Liberce a její pedagogové i žáci a absolventi se významnou měrou podílejí na vytváření kulturního klimatu města i regionu.
Školní vzdělávací program jsme nazvali Harmonická škola. Ústředním motivem našeho snažení je:

"Máš-li zájem, musíš dostat příležitost. Jsme tu, abychom ti vytvářeli optimální podmínky."


Zápis do 1. tříd

Vážení zákonní zástupci,

zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/19 bude na naší škole probíhat 26. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.

Zapisujeme děti, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, včetně těch, které při minulém zápisu žádaly o odklad školní docházky. Budeme otevírat dvě třídy po 28 žácích. Jedna třída bude bez rozšířené výchovy hudební výchovy, druhá s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Při letošním zápisu dochází k jedné podstatné změně. Bude prováděn elektronicky. Zákonný zástupce si ve dnech 3. 4. – 25. 4. 2018 na stránkách https://zapisyzs.liberec.cz/ vyplní žádost o přijetí na příslušnou školu, vytiskne si ji a s touto vytištěnou a podepsanou žádostí se dostaví 26. 4. 2018 společně s dítětem na zvolenou školu. S sebou si přinese kromě žádosti také občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě, že dítě nemá shodnou adresu bydliště se zákonným zástupcem, tak také potvrzení o trvalém bydlišti dítěte.

K zápisu je možné se objednat na konkrétní čas na již zmíněném portálu, kde jsou také podány podrobné informace k zápisu.

Pokud chcete žádat o odklad povinné školní docházky a máte již vyřízeny všechny potřebné dokumenty (doporučení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře, příp. klinického psychologa) vytisknete si žádost o odklad povinné školní docházky a spolu s ostatními doklady je přinesete k zápisu.

V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, můžete využít nabídku vytištění v sekretariátu školy dne 12. 4. 2018, kdy máme zároveň Den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin a 25. 4. 2018 od 7.45 do 9.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin.

Jinak se můžete obrátit na pana Martina Burdu, Magistrát města Liberce, oddělení školství, nám. Dr. E. Beneše 1, 1. patro, dveře č. 111, tel.: 485 243 376; email: burda.martin@magistrat.liberec.cz, kde je možné žádost také vytisknout. Termín návštěvy si prosím domluvte předem.

V Liberci 26. 3. 2018

 

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Kritéria pro přijetí do 1. ročníkuKritéria pro přijetí do 1. ročníku

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů  

dne 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno

pro žáky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.
Školní družina a školní jídelna bude v těchto dnech mimo provoz.

V Liberci dne 14. 3. 2018
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

 

Turnaj ve vybíjené

Dne 22. 3. se děvčata 4. a 5. ročníku zúčastnila turnaje ve vybíjené.
Obsadila 2. místo!
Složení: Petra Procházková, Alžběta Fibrichová, Viktorie Vašáková, Zuzana
Pavlů, Anna Mocová, Lucie Kareisová, Karolina Ryzak, Dominika Blažková,
Barbora Vaňková, Veronika Veselá, Sára Vacková, Viktorie Vítová
Gratulujeme! (foto ve fotogalerii)

Změna termínu - Jabloňová fest

Vážení rodiče a přátelé školy,
oznamujeme změnu termínu Jabloňová festu na 27.5. 2018.


Informace pro budoucí prvňáčky - dílničky

Informace pro budoucí prvňáčky - dílničky
POZOR - ZMĚNA PROGRAMU
Dojde k výměně dílniček - Dílnička Skřítkování proběhne 18. 4. a Hraní s
písničkou již 4. 4.

Vybíjená - okresní kolo

Dne 13. 3. se zúčastnilo družstvo žáků 4. a 5. tříd okresního kola Turnaje
ve vybíjené.
Obsadili jsme 3. místo.
Složení:
Štěpán Prudič, Vít Holický, Anna Mocová, Dominika Blažková, Lucie Kareisová,
Adam Nassiri, Matyáš Ministr, Martin Petrášek, Alex Jerje, Ondřej Vyvial,
Jakub Svoboda, Jakub Štejfa (foto ve fotogalerii)
Gratulujeme!

Bezpečný internet - přednáška

Kroužek stolního tenisu

Kroužek stolního tenisuKaždé pondělí probíhá v ZŠ kroužek stolního tenisu. Od 15 hodin pro 2.-5. třídu, od 16 hodin pro 6. třídu a výše. Ve druhém pololetí se mohou přidat i nové děti. V případě zájmu kontaktujte vedoucího kroužku pana Brožíka (732 569 602).
Úspěchy našich žáků

Hvězdy nad Libercem

Úspěch ve florbalu

Chlapci 1. -5. ročníků se zúčastnili florbalového turnaje v liberecké aréně. V Okresním kole suverénně zvítězili, odehráli 5 zápasů, ve všech vyhráli a postoupili do Krajského kola. Zde odehráli 6 zápasů, probojovali se až do finále, kde v nájezdech podlehli a umístili se na krásném druhém místě.

Celkem sehráli 11 zápasů a vstřelili 97 gólů…

A kdo školu reprezentoval:
Ondra Vyvial
Adam Petr
Adam Nassiri
Matyáš Ministr
Kryštof Vacek
Michal Vránek

Velká gratulace, chlapci obdrží pochvalu ředitelky školy…
Poděkování patří i paní učitelce Kateřině Týfové, která je celý den skvěle motivovala…

(foto ve fotogalerii)

Online jazyky

Adresa: https://studovna.onlinejazyky.cz
Uživatelské jméno: [email-studenta]
Heslo: onlinejazyky2017 (Doporučujeme změnit po prvním přihlášení, kliknutím
na ikonu se siluetou obličeje vlevo nahoře.)

V případě, že budete mít problémy s přihlášením nebo nebude Vašemu dítěti
vyhovovat vybraný kurz, prosím kontaktuje přímo firmu, která tyto kurzy
zprostředkovává.

Kontakt: Bc. Lucie Nechvílová
tel.:+420 734 577 566
lucie.nechvilova@onlinejazyky.cz

Nenech to být - NNTB

Rádi bychom na naší škole budovali pohodovou atmosféru, do které se budou děti těšit, proto jsme se jako škola zaregistrovali do systému projektu NNTB. Žáci, rodiče a škola tak získají unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu, případně šikanu či podezření na ni. Systém byl vytvořen ve spolupráci s MŠMT a Linkou bezpečí. Děti, rodiče a vyučující se prostřednictvím webu, který je nyní zdarma přístupný na adrese https://nntb.cz, mohou svěřit se svými problémy a postřehy v případě, kdy si neví rady, jak postupovat, nebo v případě, že si nejsou jistí, na koho se obrátit ve škole. Na uvedeném webu si rovněž mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci do chytrých telefonů. NNTB nás šikany nezbaví. Nicméně jde o jeden z dalších prostředků, jak proti ní bojovat.
 

Aktuality

Jabloňová fest

Změna termínu na 27.5. 2018

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/19 se bude konat dne 26. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Podrobnější informace k zápisu i k elektronickému podání žádosti o přijetí budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2018 na webových stránkách školy a školní vývěsce.

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy