Školní parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ROCE 2016/2017

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ROCE 2016/2017

Žákovský parlament se ve školním roce 2016/2017 scházel pravidelně ve školní kuchyňce nebo v učebně informatiky. V každé třídě (od 6. do 9. třídy) se na začátku roku volili dva zástupci, kteří se jednou za čtrnáct dnů účastnili zasedání. Parlament má tedy celkem 16 členů z druhého stupně.

 

Uskutečněné plány pro rok 2016/2017:

 • volba zástupců do školního parlamentu
 • rozvržení rolí v parlamentu
 • sbírání dotazů, připomínek či návrhů ze strany spolužáků
 • dotazy, připomínky či návrhy komunikovány a prodiskutovány na zasedání parlamentu
 • předání dotazů, připomínek či návrhů vedení školy koordinátorkou či mluvčím parlamentu
 • kontrola nefunkčních, či poškozených zařízení ve škole (záchody, vypínače, příslušenství, vodní baterie,…)
 • příprava powerpointové prezentace pro budoucí zástupce z šestých tříd
 • spaní ve škole zástupců parlamentu
 • Den proměny žáka v učitele a učitele v žáka
 • projekt úložných prostorů pro školní aktovky
 • projednání a příprava výzdoby školního klubu

SPANÍ VE ŠKOLE - únor 2017

V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme.

Proměna žáka v učitele a učitele v žáka

Setkání žákovských parlamentů na liberecké radnici

Setkání žákovských parlamentů na liberecké radnici1. 11. 2017 proběhlo na radnici setkání žákovských parlamentů libereckých škol. Na jednání jsme představili naši prezentaci na téma ŽÁK A UČITEL - LZE VYLEPŠIT JEJICH VZÁJEMNOU KOMUNIKACI? Tímto tématem jsme se zabývali celý měsíc. Vyjádřili jsme se k problémům v komunikaci a navrhli jsme jejich řešení. Pro naše žáky to byla velká zkušenost. Těšíme se opět na další setkání. 

Zápis ze zasedání dne 7. 12.

Parlament zasedal ve čtvrtek druhou hodinu, kde se jednak vyjadřoval k Vašim návrhům (celodruhostupňové spaní ve škole, klepání žáků a rodičů na dveře učitele), jednak si připomněl stále nesplněné cíle (boxy na aktovky, možnost koupě svačiny a pití v areálu školy). Zástupci byli mimo jiné informováni o setkání na radnici a byli zvoleni dva členové parlamentu, kteří se zasedání budou účastnit. Mluvčí parlamentu po zasedání navštívili paní ředitelku, jíž přednesli naše návrhy, a společně je prodiskutovali. 

 

Zasedání žákovských parlamentů na radnici

Zasedání žákovských parlamentů na radnici

12. prosince jsme se opět vrátili na místo činu, na libereckou radnici, kde proběhlo krátké setkání žákovských parlamentů libereckých škol. Dozvěděli jsme se ústy pana Langra o možné úzké spolupráci mezi jednotlivými žákovskými parlamenty a také o spolupráci mezi žákovskými a studentskými parlamenty. Návrh pana Langra hlavním tématem našeho příštího zasedání.

 

Zápis ze zasedání dne 20. 12.

Parlament zasedal ve středu první hodinu, kde se jednak vyjadřoval k Vašim návrhům, jednak projednával, jak nejlépe zabránit vandalismu na naší škole. Také jsme hovořili o nekázni dětí a zopakovali jsme si základní vlastnosti „parlamenťáka“. Členové byli upozorněni, že zástupci tříd musí jít příkladem. 

Zápis ze zasedání dne 9. 1. 2018

Parlament zasedal v úterý pátou vyučovací hodinu, zkontroloval funkčnost toalet na škole (zamykání, zavírání, splachování, funkčnost vypínačů a umyvadel,...) a vše řádně zapsal do knihy poškozeného majetku. Členové také projednávali Den záměny žáka v učitele. 

Zápis provedl Adam Nedoma ze 7.B.

 


 

Zápis ze zasedání dne 15. 3. 2018

Ve čtvrtek šestou hodinu proběhlo setkání žákovského parlamentu, kde jsme se vyjádřili k tématům, jež se řešila na třídnických hodinách jednotlivých tříd (vandalismus, chození žáků o malých přestávkách z pavilonu do pavilonu). Dále jsme připravovali paraván, který bude sloužit k propagaci parlamentu na naší škole.

Aktuality

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy