Organizace školního roku

Aktuálně v dubnu

3. 4.             Bezpečný internet – pro rodiče žáků, aula, 17.00 hod.

4. 4.             2. B – knihovna, 8.30 hod. (L. Prchalová)

                    Dílničky pro budoucí prvňáčky, 15.00 – 16.00 hod.

5. 4.             Pythagoriáda – výběr žáků 5. – 8. tříd, 1. – 2. vyuč. hod.
                     (N. Svobodová, 
D. Mikotová)

6. 4.             Školní ples, PKO Lidové sady, od 20.00 hod.

11. 4.           Sbor Carola, sbor Červík Pepík – Vítání jara (L. Nýčová)

                    Dílničky pro budoucí prvňáčky, 15.00 – 16.00 hod.

12. 4.           Den otevřených dveří, 9.00 – 16.00 hod.

13. 4.           Miniházená, ZŠ Dobiášova

16. 4.           3. B – naučná stezka Vesec (O. Prchal, E. Boušová)

18. 4.           Dílničky pro budoucí prvňáčky, 15.00 – 16.00 hod.

20. 4.           2. A, 5. B – Den silniční bezpečnosti, OC Fórum Liberec
                    (L. Nýčová,
L. Jirkovská)

20. – 22. 4.  Memory Walk – mezinárodní dějepisný projekt – výběr žáků
                    (M. Adamec)         

23. 4.           Čtvrtletní pedag. rada, 14.15 hod. v 6. A

24. 4.           Štafetový pohár (1. – 5. ročník)

25. 4.           4. A – Dětské dopravní hřiště, 8.00 – 10.00 hod. (V. Soukupová)

                    4. B – Dětské dopravní hřiště, 10.00 – 12.00 hod. (H. Techniková)

                    Třídní schůzky, 17.00 – 19.00 hod.

26. 4.           8. B – Maják, „Intervence“, 2. – 4. vyuč. hod., ve škole

                    Zápis do 1. tříd, 13.00 – 17.00 hod.

                    Sběr papíru, od 7.30 hod.

27. 4.           Představení Malý princ – 2. stupeň

30. 4.           Ředitelské volno

1. 5.             Státní svátek

2. 5.             8. B. – iQLANDIA, Anorganická chemie, 8.00 – 12.00 hod.


Organizace školního roku 2017-2018

Začátek školního roku4.9.2017
Termín splatnosti školného ZUŠ15.9.2017
Den otevřených dveří20.9.2017
Třídní schůzky20.9.2017
Sběr papíru 21.9.2017
Ředitelské volno 29.9.2017
Soustředění sborů Borovice24. 10. - 27. 10. 2017
Podzimní prázdniny26. 10. - 27. 10. 2017
Čtvrtletní pedagogická rada20.11.2017
Třídní schůzky22.11.2017
Den otevřených dveří23.11.2017
Sběr papíru23.11.2017
Přihlášky ke studiu na umělecké školydo  30. 11. 2017
Vánoční koncert8. 12. a 9. 12. 2017
Vánoční prázdniny23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Začátek výuky po prázdninách 3.1.2018
Talentové zkoušky - konzervatoře15. 1. - 31. 1. 2018
Termín splatnosti školného ZUŠ15.1.2018
Pololetní pedagogická rada22.1.2018
Konec 1. pololetí (vysvědčení)31.1.2018
Pololetní prázdniny2.2.2018
Lyžařský kurz11. 2. - 16. 2. 2018
Jarní prázdniny26. 2. - 4. 3. 2018
Ples školy6.4.2018
Velikonoční prázdniny29.3.2018
Den otevřených dveří 12.4.2018
Přijímací zkoušky 1. termín čtyřleté obory12.4.2018
Přijímací zkoušky 1. termín šestileté a osmileté obory gymnázií13.4.2018
Přijímací zkoušky 2. termín čtyřleté obory16.4.2018
Přijímací zkoušky 2. termín šestileté a osmileté obory gymnázií17.4.2018
Čtvrtletní pedagogická rada23.4.2018
Třídní schůzky 25.4.2018
Zápis do 1. tříd26.4.2018
Sběr papíru26.4.2018
1. náhradní termín přijímacích zkoušek10.5.2018
2. náhradní termín přijímacích zkoušek11.5.2018
Škola v přírodě14. 5. - 18. 5. 2018 
Škola v přírodě28. 5.  - 1. 6. 2018 
Jabloňová fest27.5.2018
Postupové zkoušky ZUŠ4.6. - 8.6. 2018
Závěrečná pedagogická rada18.6.2018
Školní výlety 19. 6. - 22. 6. 2018
Termín splatnosti školného ZUŠ - 1. pololetí 2018/1928.6.2018
Konec školního roku 29.6.2018

Aktuality

Jabloňová fest

Změna termínu na 27.5. 2018

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/19 se bude konat dne 26. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Podrobnější informace k zápisu i k elektronickému podání žádosti o přijetí budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2018 na webových stránkách školy a školní vývěsce.

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy