M - 8. ročník

1.DÚ

UČ 6/10

Zahajovací písemná práce

Středa 27.9.2017
Číselné výrazy se zlomky, desetinnými čísly, celými čísly
Poměr, úměra, trojčlenka
Procenta
Osová a středová souměrnost

2.DÚ

kopie - procenta

3.DÚ

Kopie - doplnění textu - úvod k Pythagorově větě (do šk. sešitu)

4.DÚ

UČ 27/7

Tematická práce

středa 8.11.
mocniny, odmocniny, Pythagorova věta

5.DÚ

Kopie - Pythagorova věta (výsledky jsou počítané s tabulkami)
1.př. Délka žebříku je 4,8 m
2.př. Celková výška stromu je 16m
3.př. Druhý rozměr nádvoří je 44,7m

6.DÚ

kopie - smyčky s výrazy

Dobrovolný DÚ

Odevzdej do PO 8.1.2018 vypracovaný přehledně na A4 (klasický bílý papír do tiskárny, ne vytržený ze sešitu) nebo vytiskni (můžeš oboustranně) a vypracuj přehledně do zadání. Max. hodnocení 1(10)

Čtvrtletní písemná práce

středa 10.1.
Úpravy číselných výrazů - přednosti početních operací, zlomky, des,čísla, mocniny a odmocniny zpaměti
Pravidla pro počítání s mocninami (na deskách sešitu)
Pythagorova věta - jak sestavíš větu, pokud počítáš přeponu (nejdelší stranu) nebo odvěsnu (jednu z kratších stran) viz Může se hodit..
Výrazy s proměnnou (jiná pravidla pro násobení a dělení a jiná pro sčítání a odčítání = jablka x hrušky)

7.DÚ

kopie - slovní úlohy

Písemná práce

20.4.
rovnice, slovní úlohy - pohyb, společná práce, směsi, teplota, koncentrace, jednoduché

Závěrečná písemná práce

středa 30.5.
Počítání s jednočleny a mnohočleny (+,-,*,:, vytýkání, vzorce)
Rovnice
Slovní úlohy (jednoduché, pohyb, společná práce, směsi)
Geometrie - vzájemná poloha přímky a kružnice, zejména tečna ke kružnici
Kružnice, kruh, Thaletova kružnice
Délka kružnice = obvod kruhu
Obsah kruhu

PŘEHLEDY PRVNÍCH 3 TÉMAT MÁTE NAHOŘE V ČÁSTI - MŮŽE SE HODIT (vytiskněte si a propočítávejte si s tímto "tahákem")

Dobrovolný dú

Dobrovolný dúváha 1(5)
Obrázek vytiskni a odevzdej na formátu A4.
Spočítej obsah a obvod složeného obrazce.

Částečné výpočty vepisuj přehledně k jednotlivým úsekům nebo částem a tyto výsledky barevně zvýrazni - POUŽIJ DVĚ RŮZNÉ BARVY, poté doplň celkovou plochu a obvod. Nezapomeň všude uvádět správné jednotky.
ODEVZDEJ NEJDÉLE DO 30.5.

Aktuality

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy