M - 8. ročník

1.DÚ

UČ 6/10

Zahajovací písemná práce

Středa 27.9.2017
Číselné výrazy se zlomky, desetinnými čísly, celými čísly
Poměr, úměra, trojčlenka
Procenta
Osová a středová souměrnost

2.DÚ

kopie - procenta

3.DÚ

Kopie - doplnění textu - úvod k Pythagorově větě (do šk. sešitu)

4.DÚ

UČ 27/7

Tematická práce

středa 8.11.
mocniny, odmocniny, Pythagorova věta

5.DÚ

Kopie - Pythagorova věta (výsledky jsou počítané s tabulkami)
1.př. Délka žebříku je 4,8 m
2.př. Celková výška stromu je 16m
3.př. Druhý rozměr nádvoří je 44,7m

6.DÚ

kopie - smyčky s výrazy

Dobrovolný DÚ

Odevzdej do PO 8.1.2018 vypracovaný přehledně na A4 (klasický bílý papír do tiskárny, ne vytržený ze sešitu) nebo vytiskni (můžeš oboustranně) a vypracuj přehledně do zadání. Max. hodnocení 1(10)

Čtvrtletní písemná práce

středa 10.1.
Úpravy číselných výrazů - přednosti početních operací, zlomky, des,čísla, mocniny a odmocniny zpaměti
Pravidla pro počítání s mocninami (na deskách sešitu)
Pythagorova věta - jak sestavíš větu, pokud počítáš přeponu (nejdelší stranu) nebo odvěsnu (jednu z kratších stran) viz Může se hodit..
Výrazy s proměnnou (jiná pravidla pro násobení a dělení a jiná pro sčítání a odčítání = jablka x hrušky)

7.DÚ

kopie - slovní úlohy

Písemná práce

20.4.
rovnice, slovní úlohy - pohyb, společná práce, směsi, teplota, koncentrace, jednoduché

Aktuality

Jabloňová fest

Změna termínu na 27.5. 2018

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/19 se bude konat dne 26. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Podrobnější informace k zápisu i k elektronickému podání žádosti o přijetí budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2018 na webových stránkách školy a školní vývěsce.

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy