7.B

Říjen 2016

13. 10. – exkurze na zámek Lemberk (komentovaná prohlídka)

15. 10. – úprava kmenové učebny 7.B (od 8:30 do 11:30/12:00) - dobrovolná účast žáků 7.B

25.-28. 10.soustředění Carola v Borovici

26.-27.10. – podzimní prázdniny

Do 31. 10. je nutné zaplatit SRPDŠ (ještě 8 žáků zbývá)


Listopad 2016

1. 11. – Program environmentální výchovy v Jizerských horách (cca od 9:00 do 13:00 => zahájení zastávka MHD Harcov – Myslivna; ukončení zastávka MHD Harcov – Myslivna/Fügnerova)
pozn. plánované sázení stromků na 2. 11. bylo zrušeno a nahrazeno touto akcí

9. 11. – Vánoční focení (papírky s konkrétními nabídkami obdrží žáci 31. 10.)

14. 11. – Dny GIS na Technické univerzitě v Liberci (odchod po 4. vyučovací hodině – ukončení akce v 15:00 v areálu TUL) – rozmanité druhy map a jejich využití v reálném životě (několik stanovišť – např. mapa vůní, haptická mapa, 3D mapa,…)

18. 11. – ředitelské volno

23. 11. – návštěva filmaře v naší třídě (1–2 vyučovací hodiny)

24. 11. – čtvrtletní rodičovské schůzky (od 17:00 v učebně 7.B)

25. 11. – sběr papíru (tradičně od 7:30)


Další měsíce

26. 2. – 3. 3. 2017 – lyžařský kurz

7. 4. 2017 – školní ples

28. 5. 2017 – Jabloňová festMartin Adamec, 24. 10.

Aktuality

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy