4.B

Informace k 5.9.2016

Vážení rodiče,

veškeré omluvenky zasílejte přes elektronickou ŽK přes sekci Zprávy.

Akce:

PROSINEC

16.12.2016
Dopravní hřiště 8:15 - 10:00 - sraz a odchod bude s dětmi domlouvat supl (PŘILBY NE)

10.12.2016 se uskuteční 2. vánoční koncert

9.12.2016 se uskuteční 1. vánoční koncert

9.12.2016 Naivní divadlo "O Raškovi" - vybíráme 50 Kč do 30.11.2016
--------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD

28.11.2016 posunutá Karolka 12:20 - 13:00

28.11.2016 odchod na oběd ve 12:00 - konec výuky

28.11.2016 od 7:00 předprodej vstupenek na koncert - paní učitelka Sobotková

25.11.2016
sběr papíru

2. třídní schůzky 4.B se uskuteční 23.11.2016 v 17:00

18.11.2016
ředitelské volno

17.11.2016 státní svátek

--------------------------------------------------------------------------------------

ŘÍJEN

28.10.2016 státní svátek

26.-27.10.2016 podzimní prázdniny

18.10.2016 Naivní divadlo "Komáři se ženili"
--------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ


30.9.2016 dopravní hřiště - bližší info mailem

28.9.2016 státní svátek

21.9.2016 sběr papíru

1. třídní schůzky se uskuteční 20.9.2016 v 17:00
Rozvrh hodin 2016/2017

Omlouvání žáků, záškoláctví

Seznam vyučujících

Aktuality

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy