Bobřík Informatiky 2018

Ve dnech 5. – 16. listopadu 2018 se žáci 5. – 9. tříd zúčastnili mezinárodní olympiády zaměřené na dovednosti v předmětu informatiky – Bobřík informatiky. Realizace soutěže byla uskutečněna formou samostatné práce na počítači; žáci plnili postupně úkoly, ve kterých měli uplatnit logické a matematické dovednosti, vč. čtenářské gramotnosti.

Polovina žáků 5. tříd byla v této olympiádě úspěšná – získala bodové hodnocení v hodnotě 120 a výše. Na druhém stupni bylo úspěšných řešitelů (získali bobříka informatiky) celkem 22 žáků – získali minimální bodové hodnocení 150 bodů. Gratulujeme.

Svou účastí získali žáci vlastní přístupové kódy, které jim umožní podívat se na hodnocení jejich řešení.  Postačí otevřít stránku ibobr.cz, v menu kliknout na položku Výsledky soutěže a poté vložit tento kód. V případě ztráty tento kód vystaví pan učitel Martin Grobár.

Na stejných stránkách lze vyzkoušet příslušné zadání v kategorii Archivu testů. Těšíme se na příští rok.