Po dobu adventního času Vám přineseme zajímavé dárečky (hudební bonbónky), ukryté v našem adventním kalendáři. Náš kalendář nepočítá s víkendy, ale i tak věříme, že se dozvíte mnoho zajímavostí a získáte širší přehled o tom, jaká hudba může znít všude kolem nás.

Souběžně s adventním jabloňovým kalendářem bude probíhat soutěž o věcné ceny (auto, 3D puzzle, aj.). Níže si stáhněte a vytiskněte tabulku, do které budete zapisovat slova. Ta budeme vyvěšovat průběžně každý den po různých místech naší školy. Zapisujte je do tabulky a vyplněnou tabulku pak předejte p. uč. Grobárovi. Poté proběhne slosování o věcné ceny. Máte se na co těšit.

20. prosince

Poslední den našeho prvního adventního, jabloňového, kalendáře je tady. Poslední kolonka tabulky bude vyžadovat pouze jedno slovo, kterým popíšete, jak se vám celý adventní kalendář líbil – podtrhujeme: pouze jedno slovo! Výslednou tabulku, ať vytištěnou, nebo vlastnoručně připravenou, odevzdejte panu učiteli Grobárovi v průběhu rána nebo dopoledne. Ve školním rozhlase budete informováni o průběhu závěrečné organizace soutěže. Ten samý den zároveň vylosujeme výherce a prostřednictvím rozhlasu vše zveřejníme a předáme ceny.

Již nyní však děkujeme za vaši účast, zájem i za případné náměty a připomínky. Přejeme Vám do posledních dní adventu co největší pohodu, klid a sílu na tu správnou přípravu. Vše tak, aby vánoce byly tím, čím mají být. K tomu přikládáme píseň, která trochu předjímá novoroční oslavy. V novém roce se na vás budeme zase těšit.

Tomáš Kočko – Den přeslavný

19. prosince

Poslední dva dny před prázdninami obrátíme pozornost na rodinu Ježíše Krista. Jeho rodiče se jmenovali ___________ a Josef. Zvláště pak o mamince Krista se dochovalo několik důležitých textů, které křesťanství povýšilo do podoby modliteb. Skoro všechny jsou právě z vánočního příběhu. Dlouhou dobu se je věřící lidé modlily latinsky, jako např. Ave _______, nebo Magnificat. Zpěvnost latinských textů lákala skladatele ke zhudebnění a tím se dostáváme k dnešní ukázce. Bude jí právě zhudebněný text modlitby Ave ______. Stovky skladatelů tento text zhudebnilo, ale vybíráme pro vás verzi od Jacquese Arcadelta (✝︎1568). I jeho verze si ale později žila svým životem – původní sborovou podobu můžeme najít v instrumentální verzi (F. Liszt), jako doprovázený sólo zpěv, nebo dokonce v moderní remixové verzi. My si poslechneme (snad) původní verzi. Zaposlouchejte se do druhého slova, které je odpovědí na dnešní hádanku.

Jacques Arcadelt – Ave __________

18. prosince

Nevíme, zda někdo prováděl soupis všech koled na světě a počítal, kolik jich která země má. Přesto můžeme snad tvrdit, že naše koledy patří mezi ty nejčetnější. Dnes se ale podíváme do jiné země, do ___________, která má také mnoho krásných koled. Skladatel Karl Jenkins se v této zemi narodil a několik z nich upravil. Jeho autorský rukopis poznáme díky projektu, kterým se proslavil dokonce i v rádiích. Jednu dobu byla velmi populární skladba Adiemus. Dnes však představujeme jednu z jeho autorských úprav. Budeme chtít pojmenovat zemi, ze které je skladatel i koleda, kterou upravuje. Poznáte to, když se zaměříte na jazyk, ve kterém zpěváci píseň zpívají. Jako další nápovědu uvádíme obrázek mapy neznámé země. Pokud soutěží naši malí žáčci, mohou se zeptat starších spolužáků. Hello.

Karl Jenkins

17. prosince

Skladba, kterou si dnes představíme k vánocům patří, i když to není koleda a dokonce nezpracovává vánoční příběh narození Krista. Příběh této skladby se ale odehrává právě o vánocích a dostaneme se v něm do pohádkového světa oživlých hraček. Pohádkový příběh Louskáček jsme mohli vidět i ve filmu, ale dnes se zaměříme na původní zpracování jako balet. Autorem hudby je Petr Iljič Čajkovskij, ruský skladatel a čelní představitel hudebního romantismu. Louskáček zazněl poprvé v kompletní podobě 18. prosince 1892. Objevil se v něm také nový hudební nástroj, který Čajkovskij objevil v Paříži, při návštěvě Francie. Ihned jej zakoupil, tehdy za 1200 Franků a jeho zvuk použil v části baletu, kterou pojmenoval Tanec cukrové víly. Jméno tohoto nástroje je dnešní hádankou. Nápovědou bude rébus. Slovo hudebního nástroje je ukryto v následujícím obrázku – a jako obvykle – mohou vám pomoci starší kamarádi, rodiče nebo třeba paní učitelky.

Tanec cukrové víly

16. prosince

Doufáme, že se vám v našem pátečním úkolu příliš nezamotala hlava. Doba adventní nezadržitelně kráčí k vánočním svátkům a my pokračujeme v objevování vánoční a adventní hudby. Dnes jsme zvolili tradiční lidové koledy, které přednese střídavě Jožka Černý a dětský pěvecký sbor. Uslyšíte tak tradiční zvuk moravských koled, které jsou doprovázené cimbálovou muzikou. Protože jsou koledy krátké a obsahují mnoho slok, skladatelé a aranžéři často přistupují k jejich spojování a slučování do jedné skladby. Takový vánoční mix si představíme v následující ukázce. Zjistíte z kolika koled je složená? Nezapomeňte pak číslo uvést do soutěžní tabulky k dnešnímu datu.

13. prosince

Dnes budeme veselí. Jednak, protože je pátek a také proto, že si představíme jednu z velmi zajímavých úprav vánočních koled. Jejich autorem je skladatel, dirigent, jazzový pianista a pedagog, Milan Svoboda (1951). Vystudoval hru na varhany na Konzervatoři v Praze, muzikologii na Filosofické fakultě UK a kompozici na AMU. Jeho oblíbená hudba je jazz, což potvrdí i následující ukázka. Koleda Byla cesta ušlapaná je všem známá. Milan Svoboda postavil svou úpravu na doprovodu netradičních akordů, středním rychlém tempu, improvizaci na vibrafon a zajímavé jazzové orchestraci (složení orchestru). Téma cestování (nejčastěji pastýřů) do Betléma je častým motivem obsahu vánočních koled. Proto jsme se rozhodli dnešní úkol spojit právě s cestováním.

MILAN SVOBODA – BYLA CESTA UŠLAPANÁ.


V dnešním úkolu budeme hledat slovo, které popisuje způsob hudební úpravy převzaté melodie: _____________. Bude to trochu detektivka.
Nejprve se musíte najít hrací plán. Pomůže vám následující nákres – jděte po červené šipce:

MAPA K HRACÍMU PLÁNU

Nyní je třeba naučit se pravidla pohybu po kruhovém objezdu – jak ukazuje následující schéma:

PRAVIDLA POHYBU PO KRUHOVÉM OBJEZDU. TŘI VARIANTY: OPUŠTĚNÍ KRUHOVÉHO OBJEZDU NA PRVNÍM, DRUHÉM A TŘETÍM VÝJEZDU.

Hrací plán je rozdělen do čtvercové sítě 3 x 4. Každý čtverec představuje jeden kruhový objezd. Některé objezdy mají pouze jeden výjezd, některé dva a některé všechny tři výjezdy. Tvým úkolem je dojet do cíle podle číselného kódu. Každé číslo tohoto kódu znázorňuje, kolikátým výjezdem máte pokračovat na další kruhový objezd. Nákres výše ukazuje všechny varianty pohybu po objezdu. Pozor na pravidlo pravého kroužení – po vjezdu na kruhový objezd se musíte dát NAPRAVO.

Na hracím plánu jsou vylepená slova. Jen jedno slovo je však správné – to, které představuje cíl vaší jízdy po kruhových objezdech. Které to je? Přidáváme ještě nákres hracího plánu pro případ, že byste se chtěli na jízdu připravit. Můžete se poradit s rodiči, starším sourozencem nebo s jiným kamarádem. Přejeme bezstarostnou jízdu i o nadcházejícím víkendu.

12. prosince

Dovedli byste představit nějakou moderní současnou vánoční píseň? Je jich spousta: Ewa Farná – Vánoce na míru, Umakart a Václav Neckář – Půlnoční, Wham! – Last Christmas, aj. Dnes si představíme další novou vánoční píseň, kterou má na starost kapela Bétel. Tu bychom mohli zařadit mezi folkové kapely, kterým stačí akustické nástroje, jako kytara, kontrabas a vícehlasý zpěv. Píseň Vítej najdete na albu Řádek mezi řádky, která vyšla roku 2005. Narozené dítě se v této písni oslovuje neobvykle: Jezulátko, Pacholátko a Slovo Boží. Bude nás zajímat v jakém pořadí.
Pojmenujme si tato oslovení jako čísla:
Jezulátko = 5 + 2
Pacholátko = 8 – 3
Slovo Boží = 9 ÷ 3

Vypočítejte jednotlivé příklady, poslechněte si vánoční píseň a seřaďte tři čísla posle správného pořadí, v jakém jsou slova v písni použitá.

BÉTEL – VÍTEJ

11. prosince

Hana a Petr Ulrychovi jsou především sourozenci, autoři velké řady písní, představitelé hudebního spojení lidové a populární hudby a v neposlední řadě stále hudebně činná dvojice. Možná jste někdy zpívali jejich písně, např. On na mě zapomíná, Zvon, Nechoď do kláštera, Nevidomá dívka aj. V dnešní písni Nad horama vyšla hvězda, se nám představí se svou koledou.
Kdykoli se objeví na plakátu jejich jméno, bude tam také jedna ze dvou variant názvu jejich kapely, kterou založili roku 1974. První varianta kapely se věnuje spojení lidové hudby a moderních stylů (uslyšíte v ní cimbál, housle a jiné nástroje). Druhá varianta kapely pak doprovází jejich písně bez houslí a cimbálu. Obě varianty se jmenují ______, avšak druhá má ještě přídomek beat. Do Liberce zavítají až 28.4.2020, takže máme dost času prozkoumat jejich písničky.

Nápověda:
Název jejich kapely má co do činění s jedním stromem. Fotografii jeho listu vidíte níže. Dejte název stromu do množného tvaru a máte vyhráno.

NAD HORAMI VYŠLA HVĚZDA

10. prosince

Duchovní hudba s vánočním tématem byla v nelibosti minulému, totalitnímu režimu. Překlady cizojazyčných koled podléhaly cenzuře. Nejinak tomu bylo s koledami, ve kterých text popisoval s větší přesností skutečný biblický příběh. Koledy se zvířátkami, pastýři a nebo králi režimu nevadily, ale koledy s Marií, Kristem, anděli a Alžbětou, byly odsouvány do pozadí. Možná to je důvod, proč i dnes zcela zapadají do zapomnění adventní roráty a drtivá většina velkého kulturního pokladu českých vánočních koled. Proto jsme připravili k dnešnímu poslechu další rorátu – adventní píseň. Jmenuje se Velebí má duše Hospodina, což je úvodní překlad latinského textu Magnificat. Zároveň si připomeneme jednu zpěvačku, která byla minulým režimem zakazována. Zadostiučinění se jí dostalo během událostí listopadu 1989 (který jsme si nedávno připomínali). Zde také zazpívala známou píseň Modlitba pro Martu. Tím jsme trochu napověděli polovinu jejího jména – chceme znát celé jméno.

Nápověda:

NEBOJTE SE ZEPTAT STARŠÍCH KAMARÁDŮ NEBO DOSPĚLÝCH. ZPĚVAČKA JE ZNÁMÁ TAKÉ Z PÍSNÍ JAKO: NECHTE ZVONY ZNÍT, MAGDALENA, DEPEŠE, TAJUPLNEJ HRÁČ AJ.
_______ ___________ a bratři Ebenové: Velebí má duše

9. prosince

Mnoho koled a adventní hudby bylo vytvořeno v dávné minulosti. Protože se v ní zpívá o narození Krista, je tato hudba považována za duchovní (některé jsou popisovány také jako duchovní lidové písně). Dominantním jazykem duchovních písní je latina, kterou můžete slyšet v dnešní ukázce. Mnoho latinských koled se nám dochovalo ze studentských divadelních her, které dnes můžeme chápat (s přimhouřením očí) jako dobový muzikál, nebo spíše operu. Studenti trávili divadelním a hudebním ztvárněním vánočního příběhu svůj volný čas při pobytu na kolejích a pravděpodobně si tak i přivydělávali hraním na veřejnosti (můžeme se jen domnívat). Součástí těchto her byla také hudební složka, která obsahovala často jednoduché písně. Název dnešní skladby bude otázkou, ale jistě ji zodpovíte díky poslechu prvního slova. Kdo si nebude jistý – prozradí mu kdokoli ze sboru Carola I. Takže si najděte páťáka, nebo šesťáka a on Vám jistě poradí.

____________

6. prosince

Hudební nástroj, na který hraje dnešní interpretka, najdete především v kapelách, věnujících se lidové hudbě na jižní Moravě. Ale také na Slovensku, v Maďarsku a v jiných státech. Zuzana Lapčíková používá _________________ zcela netradičně. Lidovou hudbu kombinuje s jazzem a jinými styly world music. To uslyšíme také v úpravě písně Jozef, muj kochany, ve které doprovodí autorku jazzový kontrabas Josefa Feča. Dnešní hádanku můžete vyřešit tak, že navštívíte koncert Zuzany Lapčíkové 15. 12. 2019 v Liberci. Fotografie vám ale také napoví:

POZVÁNKA NA KONCERT. ZDROJ

Nápověda:

JEDNO Z OKEN, ZE KTERÉHO UVIDÍŠ ŠKOLNÍ DVŮR.

5. prosince

Přeneseme se do roku 1742, kdy bychom mohli uslyšet dnešní ukázku. Autorem hudby je Georg Friedrich Händel, který ji však dokončil již o rok dříve. Skladba nese název: For unto us a child is born (Neboť se nám narodí dítě), dvanáctou část z oratoria ______________. Ukázka představuje pouze malý kousek z velkého díla, které je rozděleno do tří částí popisujících narození, utrpení a vzkříšení centrální postavy křesťanství, Ježíše Krista. Pravděpodobně nejznámější částí tohoto oratoria je Halleluja. To se však objevuje v částí vzkříšení a patří tak do slavení velikonočních svátků. Pro vánoce doporučujeme poslech prvních 21 částí a jak jsme řekli, předkládáme část dvanáctou.

Nápovědu hledej:

ČERNÝ SVÍCEN NA ZDI (BEZ SVÍCÍ, BLÍZKO ŠATEN).

4. prosince

Beáta Hlavenková (nar. 1978) je, jak píše na svém webu: „zpívající pianistka, skladatelka, aranžérka a producentka, je jednou z nejvýraznějších muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem. Její hlavní devízou je odvaha – odvaha experimentovat, hledat nekonvenční harmonie i aranžmá.“ Roku 2017 vydala album Bethlehem s vlastními úpravami lidových koled a vlastními skladbami na vánoční téma. „V tom, jak vnímám muziku, je spousta melancholie. I to, co je někdy veselé, může na lidi působit melancholicky nebo meditativně,“ říká skladatelka. Přestavuji vám skladbu __________________________.

Nápověda:

POSLECH TI POMŮŽE.
BEÁTA HLAVENKOVÁ

3. prosince

Adventní hudba je svým charakterem odlišná od vánočních koled, písní o vánocích a zimních písní. Symbolem adventu je adventní věnec se čtyřmi svícemi. Mohli bychom tvrdit, že hudebním symbolem adventu jsou roráty – staré písně, které svým charakterem a textovým obsahem připomínají události, které se před léty odehráli v oblasti Betléma. V ukázce přinášíme dvě varianty jedné písně – Poslán jest od Boha __________. První verzi představuje vokální skupina SKLO – vokální polyfonie zněla pravděpodobně v době vzniku písně. Druhou úpravu má na starosti český skladatel a kytarista, Michal Hromek. V obou skladbách je uvedeno chybějící slovo v upravené gramatické verzi. My však chceme původní staročeské slovo. 

Nápovědu hledej:

BOROVICE 2010
VOKÁLNÍ SKUPINA SKLO
MICHAL HROMEK

2. prosince

Jak jinak začít náš adventní kalendář, než s kapelou, která má v názvu kousek naší školy, Jablkoň. Kapelu tvoří Michal Němec, který ji roku 1977 založil a další 4 muzikanti: Martin Carvan, Johnny Jůdl, Petr Chlouba a jediná žena, Marie Puttnerová. S nástrojovým obsazením: 2 kytary, basa a bicí, představují svému posluchačstvu po celou svou dobu zajímavé písně s nezaměnitelným repertoárem. V mnoha případech člověk neví, jestli je v písních víc humoru nebo trpké pravdy. V jednom z posledních alb, Dýchánek (z roku 2017) objevujeme píseň ______________, která se určitě hodí do prvního dne našeho adventního kalendáře. Tak ať vám to s Jablkoňem krásně ubíhá.

Nápovědu hledej:

KUCHYŇKA