Adventní čas

Doba adventu patří mezi nejkrásnější období z celého roku. Je to doba radostného očekávání, rozjímání a společných chvil s našimi nejbližšími. Chlapci i dívky ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová Vám adventní čas zpříjemní svými vystoupeními a pravou sváteční atmosférou. I letos vystoupí v rámci Libereckého adventu na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Vyvrcholením celoroční práce jsou dva vánoční koncerty ZŠ a ZUŠ v aule budovy G Technické univerzity v Liberci. V rámci koncertů oslavíme 30. výročí od zavedení tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy. Těšit se můžete na speciální vánoční program.

Mgr. Eliška Ellen Rozkovcová