Vyplnit pracovní listy pomocí učebnice str. 67 – 79.

Veškeré výukové materiály + přednášky + testy + úkoly naleznete na moodle.zsjablonova.cz – kurz Přírodopis – 7.třída (viz. zpráva etk)

Pro ty, co moodle nemají:

23.3. – 3.4. 7.A – květ, 7.B – kořen, 7.C – stonek

6.4. – 17.4. 7.A – plod a rozmnožování, 7.B – stonek, 7.C – květ

20.4. – 1.5. 7.A – nahosemenné rostliny, 7.B – list, 7.C – plod a rozmnožování

4.5. – 15.5. 7.A – krytosemenné rostliny + listnaté stromy a keře, 7.B – květ, plod a rozmnožování, 7.C – nahosemenné rostliny

18.5. – 29.5. 7.A – skupiny dvouděložných rostlin – část 1, 7.B – nahosemenné rostliny, 7.C – krytosemenné rostliny + listnaté stromy a keře

1.6. – 12.6. 7.A – skupiny dvouděložných rostlin – část 2, 7.B – krytosemenné rosliny + listnaté stromy a keře, 7.C – skupiny dvouděložných rostlin – část 1, skupiny dvouděložných rostlin – část 2